คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 2 ปี - 65 ปี
1. กรณีแรกเข้าอายุไม่เกิน 60 ปี รับต่ออายุถึง 75 ปี
2. กรณีแรกเข้าอายุระหว่าง 61 ปี - 65 ปี รับต่ออายุถึง 70 ปี
3. กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น

 

สิทธิประโยชน์ของบัตร NKI PA CARD

สำหรับผู้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับค่ารักษาพยาบาล จะได้รับบัตร NKI PA CARD เมื่อได้รับอุบัติเหตุมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 290 แห่ง โดยไม่ต้องชำระเงินสด เพียงยื่นบัตร NKI PA CARD พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล คลิก )

 

รายชื่อชั้นอาชีพ

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 1 : เจ้าของกิจการ (ทำงานด้านบริหารประจำออฟฟิศ) ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขายประจำออฟฟิศ พนักงานประจำออฟฟิศ พนักงานธนาคาร นักบัญชี นักสถิติ นักเศรษฐศาสตร์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรณารักษ์ นักเขียน แม่บ้าน (Wife House) แพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์ สัตวแพทย์  เภสัชกร พนักงานกายภาพบำบัด พยาบาล พนักงาน X-Ray เด็ก นักเรียน นักศึกษา พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 2 : พนักงานขายออกนอกสถานที่ มัคคุเทศก์ เจ้าของสวน เจ้าของไร่ เจ้าของฟาร์ม วิศวกรออกแบบ มัณฑนากร สถาปนิก แม่บ้าน พนักงานซักรีด พนักงานทำความสะอาดอยู่ประจำสำนักงาน ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นายแบบ/นางแบบ พิธีกร ช่างภาพ บริกร พ่อค้า/แม่ค้า พ่อครัว/แม่ครัว ช่างเสริมสวย พนักงานประจำออฟฟิศในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างฝีมือ ช่างไม้ นักโบราณคดี

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 3 : พนักงานขับรถ พนักงานส่งสินค้า พนักงานเก็บเงิน พนักงานฝ่ายผลิต/ฝ่ายบรรจุสินค้า/ฝ่ายคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานรับส่งเอกสาร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรช่างกล วิศวกรเคมี วิศวกรอุตสาหกรรม

อาชีพที่ไม่อยู่ภายใต้แผนประกันภัยข้างต้น : พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเช็ดกระจกในที่สูง พนักงานบนเรือหรือแท่นขุดเจาะกลางทะเล กรรมกร พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานบนอากาศยาน นักสืบ คอลัมนิสต์ นักข่าว ปฏิบัติงานภาคสนาม นักกฏหมาย ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักการเมืองระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น แคตดี้ ผู้ต่อยย่อยหิน กรรมกรเหมืองแร่ วิศวกรเหมืองแร่ นักกีฬาอาชีพ ผู้ที่ทำงานนอกชายฝั่งทะเล

หมายเหตุ : หากท่านมีอาชีพนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับประกันภัยต่อไป

 

ความคุ้มครองโดยสังเขป

ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก ซึ่งบริษัทจะชดเชยตามตารางผลประโยชน์

 

อุบัติเหตุสาธารณะ

การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1.4 กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้

1. ขณะเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสาร ร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต

2. ขณะเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง

3. ขณะอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

 2. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
 3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 5. อาหารเป็นพิษ
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 7. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

 8. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี และ/หรืออาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธอื่นๆ

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ