เบี้ยประกันเริ่มต้น 914.- บาท

 

ความคุ้มครอง 

1.ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินโดยอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากผู้เอาประกันฝึกหัด ซ้อม หรือเล่นในสนามกอล์ฟ

2. การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เอาประกันในขณะที่ผู้เอาประกันฝึกหัด ซ้อม หรือเล่นในสนามกอล์ฟ

3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟสูญหายหรือเสียหาย

4. รางวัลพิเศษหากสามารถทำ Hole-in-One ได้

 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

1 ปี

 

อาณาเขตคุ้มครอง 

ภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ 

1. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือ เสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น

2. การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือ การเล่นกอล์ฟ

3. ภัยสงครามและการก่อการร้าย

 

 

หมายเหตุ 
1.ชื่อแผนประกันภัยนี้เป็นชื่อแผนทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. การประกันนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น (ไม่คุ้มครองนักกอล์ฟอาชีพ / ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ / แคดดี้อาชีพ / นักกอล์ฟเยาวชนจังหวัด / นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ / นักกอล์ฟทีมชาติ และผู้ที่มีชื่ออยู่ในสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ที่มีใบอนุญาตทั้งที่ยังไม่หมดอายุ และหมดอายุไปแล้ว)

 

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ