วิสัยทัศน์

  1. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อสังคม อย่างมีจริยธรรม และมีกำไรพอสมควร

  2. เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครือข่าย บุคลากรที่มีคุณภาพ การบริการ และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ

  3. ดำเนินการในด้านการประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่าและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยทั่วไป

 

พันธกิจ

  1. ให้การบริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้เอาประกันภัย ด้วยความสุจริต และเป็นธรรม

  2. คิดค้นและพัฒนาการประกันภัยแบบต่างๆ เสนอเป็นบริการใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของสังคมให้ได้มากที่สุด

  3. พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ด้านของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นที่คุณภาพของการบริการและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

  4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันฉันท์พี่น้องในหมู่พนักงาน ตลอดจนการจัดผลประโยชน์และสวัสดิการที่ดี และเหมาะสมแก่สภาวะแวดล้อมของสังคม

  5. ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ เป็นทั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญของบริษัทและสังคม

  6. พัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในระบบการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน


15/12/2563

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ