นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้าและผู้ให้บริการ

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรรมการ

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงานและพนักงาน

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างทำของ

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) และกล้องบันทึกภาพสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ

Download File

นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

Download File

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ