กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Download File

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

Download File

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

Download File

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

Download File

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

Download File

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

Download File

นิยามกรรมการอิสระ

Download File

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ