นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Download File

นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Download File

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) และกล้องบันทึกภาพสำหรับกิจกรรมต่างๆ

Download File

นโยบายการควบคุมภายใน

Download File

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

Download File

นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

Download File

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Download File

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Download File

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Download File

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

Download File

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

Download File

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

Download File

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ