ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 มีนาคม 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 950

ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*

4,941,330

14.12%

2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด

2,494,372

7.13%

3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด

1,777,435

5.08%

4. นายณฐพล ศรีจอมขวัญ

1,648,944

4.71%

5. บริษัท สยามกลการ จำกัด

1,414,000

4.04%

6. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

1,157,346

3.31%

7. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**

1,014,622

2.90%

8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด

952,408

2.72%

9. บริษัท วิสุทธิพาณิชย์ จำกัด

876,372

2.50%

10. MR. CHAN CHI KEUNG

779,739

2.23%

  รวม 17,056,568 48.73%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 17,943,432 51.27%

หมายเหตุ:

*กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,522,485 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,225,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 193,845 หุ้น

** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 639,244 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 238,685 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 136,693 หุ้น


24/01/2565

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ