ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 มีนาคม 2564

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 926

ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*

4,941,330

14.12

2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด

2,494,372

7.13

3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด

1,770,735

5.06

4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ

1,648,944

4.71

5. บริษัท สยามกลการ จำกัด

1,414,000

4.04

6. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

1,065,246

3.04

7. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**

1,014,622

2.90

8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด

952,408

2.72

9. บริษัท พูลผล จำกัด

933,330

2.67

10. MR. CHAN CHI KEUNG

779,739

2.23

  ผู้ถือหุ้นอื่น 17,985,274 51.39

หมายเหตุ:

*กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,522,485 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,225,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 193,845 หุ้น

** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 639,244 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 238,685 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 136,693 หุ้น


11/04/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ