งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
Download File
หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2562
Download File
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด และการจ่ายหุ้นปันผล (F53-5)
Download File
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (แก้ไข#2)
Download File
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (แก้ไข)
Download File
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
Download File
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
Download File
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
Download File
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
Download File
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไว้ในเว็บไซต์บริษัท
Download File

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ